Sunday, May 3, 2009

filem,drama:kesatuan dalam kepelbagaian seni

filem atau drama biasanya bermula apabila seseorang penulis menulis akan keindahan sesebuah cerita dengan menggunakan keindahan seni bahasa melalui seni penulisan,contoh: novel,cerpen, sajak, penulisan skrip...kemudian seni lakon diambil kira dengan pelakon melakonkan sesuatu watak dengan penuh kesenian dan yang paling penting dengan penuh realistik dan bukan dibuat-buat...disini juga pihak broadcasting juga memainkan peranan penting dengan menyediakan latar atau props...seni model,seni ukir untuk mengukir latar,melukis latar...latar bangunan atau pelbagai lagi...ketika seni lakon dijalan kan...lighting begitu berperanan...dengan seni fotography dan senimatography dengan keindahan view video yang mementingkan konsep balance, space, komposisi dalam sesuatu shooting...kemudian diedit dan diadunkan dengan seni lagu dan seni muzik bercampur baur dengan editing dan penggunaan seni grafik yang mewujudkan sesuatu yang tidak waujud seperti filem harry potter yang menggambarkan sesuatu yang terapung...seni video begitu sepadu dengan seni muzik....dalam video ada seni pergerakan atau figure movement bercampur baur dengan warna dan pencahayaan... kadang-kadang seni silat/kung fu(figure movement) diambil kira....dengan seni fesyen berperanan dalam pembentukan sesebuah filem dengan merekabentuk pakaian bagi pelakon...dan akhirnya filem membentuk kesatuan seni yang penuh dengan keindahan...lalala... by - sayed/peluncur angin

No comments:

Post a Comment